Biesse Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-495, ul. Gierdziejewskiego 7 hala nr 272, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 834059, NIP: 5223181099, REGON: 385797980, kapitał zakładowy 11 527 000,00zł., informuje o planie podziału.